Nästa resa.

·

Detta är lite utav vad vi fått in. Det är uppe hos Carmen vi håller detta lager. och sen har vi lager hemma hos Liza.
Detta är det som kommer att gå med oss ner till Ukraina i den kommande resa.