Gränsövergång

·

Efter många timmar genom Polen så ankom vi äntligen till den Ukrainska gränsen.
Det var väldigt lång kö vid gränsen. Det tog oss ungefär tre och halv timme till att komma in i Ukraina.