Nästa uppdrag.

·

Vårat nästa uppdrag var att agera som djurtransport, åt en dräktig kviga som skulle få ett nytt hem.