Nästa uppdrag.

Vårat nästa uppdrag var att agera som djurtransport, åt en dräktig kviga som skulle få ett nytt hem.